Initiativet til indsatsen om psykisk arbejdsmiljø med fokus på forandring og inklusion udspringer af den politiske aftale ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020” fra marts 2011. I den blev det fastsat, at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent inden 2020. Som led i dette fælles samfundsmæssige mål blev de politiske aftaleparter enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter skulle se på metoder til at afdække og afhjælpe problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Der blev derfor nedsat et udvalg med repræsentanter dels for arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdsledere, som blev udpeget af Arbejdsmiljørådet, og dels fra Arbejdstilsynet og det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø . Udvalget blev i fællesskab enige om at udrede temaerne ”Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer” og ”Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion”.

Udvalget har blandt andet udarbejdet to pjecer, som henvender sig direkte til arbejdspladserne. Der er tale om en pjece for hvert af de to områder og pjecerne indeholder et koncentrat af de anbefalinger, som udvalget er kommet frem til.
 

Aftaler og overenskomster

Reguleringen af løn- og arbejdsvilkår sker i Danmark gennem kollektive aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. På amr.dk kan du finde henvisninger til en række af organisationernes sider omhandlende aftaler om arbejdsforhold og arbejdsvilkår.

>> Læs mere her