Psykisk arbejdsmiljø - med fokus på forandring og inklusion

Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent inden 2020. Det er et af målene i den politiske aftale ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020” Det mål vil Arbejdsmiljørådet hjælpe med at nå.

Derfor har et udvalg bestående af arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdsledere – udpeget af Arbejdsmiljørådet – samt af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø set på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og inklusion. 

Det bemærkes, at projektet er afsluttet sommeren 2015. Hjemmesiden vil fortsat være tilgængelig, men indholdet vedligeholdes og opdateres ikke længere.
 

Psykisk arbejdsmiljø, fastholdelse og inklusion

Interview med oplægsholderne på Arbejdsmiljørådets konference om psykisk arbejdsmiljø, fastholdelse og inklusion.