Der er bred tilslutning til den politiske målsætning om, at flere skal i arbejde og færre skal være på offentlig forsørgelse. Samtidig bliver det en udfordring for de fleste arbejdspladser, at befolkningsudviklingen indebærer, at der vil være færre personer på arbejdsmarkedet i de kommende år. Der er derfor grund til at forvente, at flere arbejdspladser kommer til at arbejde med at inkludere personer med nedsat arbejdsevne. Det kræver til gengæld, at arbejdspladserne er klædt på til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion.

Pjece om inklusion

Anbefalingerne i denne pjece handler om at inddrage det psykiske arbejdsmiljø i arbejdet med inklusion. Det er væsentligt for en vellykket inklusion, at der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø både for for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. De 20 anbefalinger falder i tre overordnede temaer:

  • At forberede arbejdspladsen til inklusion
  • Inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne
  • Løbende forventningsafstemniing og evaluering

Viden, god praksis og anbefalinger

Videncenter for Arbejdsmiljø har lanceret et  site om fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen med forskningsbaseret viden, god praksis og anbefalinger.

Læs mere på www.arbejdsmiljoviden.dk

 

Bestil pjecer

>> Du kan bestille pjecerne ved at kontakte sekretariatet her