Et godt psykisk arbejdsmiljø - når vi skal rumme mennesker med nedsat arbejdsevne

Den 22. september 2014 blev konferencen Et godt psykisk arbejdsmiljø – når vi skal rumme mennesker med nedsat arbejdsevne afholdt. Formålet med konferencen var, at få anbefalingerne om psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med fastholdelses- og inklusionsprocesser bragt i spil.

Ledere, tillidsrepræsentanter, medlemmer af AMO eller MED og andre centrale aktører på arbejdspladsen lyttede til dagens oplæg, og drøftede senere hen anbefalingerne om, hvordan man kan sikre et godt psykisk arbejdsmiljø når man som arbejdsplads gerne vil fastholde medarbejdere eller inkludere personer på arbejdsmarkedet.

Skab gode forandringer

På Arbejdsmiljørådets konference Skab gode forandringer den 7. januar 2104 fik deltagerne faglige indlæg og konkrete eksempler på arbejdspladsers håndtering af forandringer. Forandringer der spændte vidt fra små til store arbejdspladser, fra offentlige til private, og fra industrien til finanssektoren. 

På tværs af brancher, størrelser og  sektorer var anbefalingerne klare. For at skabe gode forandringer skal man have fokus på at øge involveringen, kommunikationen og sikre medarbejderstøtte og supporthandlinger i organisationen.

Psykisk arbejdsmiljø, fastholdelse og inklusion

Interview med oplægsholderne på Arbejdsmiljørådets konference om psykisk arbejdsmiljø, fastholdelse og inklusion.

Psykisk arbejdsmiljø, fastholdelse og inklusion

Deltagernes forventning til Arbejdsmiljørådets konference den 22. september 2014.

Forandringer og psykisk arbejdsmiljø

Seks arbejdspladser fortæller om deres erfaringer i forhold til at være på forkant med forandringerne, inddrage medarbejderne, sikre kommunikationen og igangsætte supporthandlinger under forandringerne.